Geslaagde samenwerking om onze naamsbekendheid te vergroten

Hans Kuipers van Stichting Cli├źntondersteuning Twente
Organisatie

SCOT

Contactpersoon

Hans Kuipers

SCOT, de organisatie voor onafhankelijke cli├źntondersteuning in Twente, heeft Petra van De Zaakassistent benaderd om de naamsbekendheid van SCOT te vergroten. SCOT was van mening dat ze voor burgers die te maken hebben of krijgen met zorg en welzijn goed werk kan verrichten, maar dat dit onvoldoende bekend is in de regio. Meer mensen zouden moeten kunnen profiteren van de diensten van SCOT.

Petra heeft een plan van aanpak opgesteld voor SCOT en is daar vervolgens enthousiast en actief mee bezig gegaan. Ze heeft daar ook de mensen van SCOT bij betrokken. De website van SCOT is onderhanden genomen en is dusdanig bewerkt dat deze voor de lezer aantrekkelijker is geworden. Petra heeft de regie gekregen over het regelmatig uitbrengen van de Nieuwsbrief van SCOT die door de ontvanger goed wordt gelezen.

Succesvol is ook de folder van SCOT die door Petra is geredigeerd. SCOT kan met deze folder de regio in. Daarnaast wordt nu meer dan voorheen gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de Social Media zoals Facebook en Twitter.

Petra heeft een prima invulling gegeven om de naamsbekendheid van SCOT te vergroten. We hebben handvatten gekregen waar we mee verder kunnen. Ze heeft volop gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en kunde binnen SCOT en daar haar eigen vaardigheden op gebied van PR en communicatie aan toegevoegd.

We kijken terug op een geslaagde samenwerking die SCOT betreft aan de verwachtingen heeft voldaan. En daar waar nodig zullen we zeker gebruik blijven maken van de kwaliteiten van Petra en De Zaakassistent.
zaakassistent scot